Posts RSS Comments RSS

Archive for Styczeń, 2004

Wyspy Molskiego

„Wyspy”, taki tytuł nosi otwarta w Myślenickim Ośrodku Kultury wystawa artysty malarza i ceramika Eugeniusza Molskiego. Ekspozycja zaskakuje bogactwem treści i formy. Obok dzieł typowo malarskich Eugeniusz Molski prezentuje także ulubione przez siebie dzieła ceramiczne, rzeźbę ceramiczną oraz ikony.

– To moje wyspy – powiedział podczas wernisażu twórca. – Każda inna, ale każda jednakowo ważna. Łączy je jedno: wielka wrażliwość i pasja twórcza ich wykonawcy.

Podczas wernisażu autor wystawy mówił także wiele dobrego o szkole, w której od trzydziestu lat uczy i wychowuje kolejne zastępy wrażliwych na sztukę młodych ludzi. To Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Eugeniusz Molski wykłada w nim ceramikę, przekazując swoje ogromne doświadczenie i wiedzę.

Myślenicki wernisaż okraszony został nastrojową muzyką zespołu „Noro Lim”, występującego pod kierownictwem Rafała Alickiego oraz deklamowaną przez Jerzego Fedirkę poezją.

Sam autor wystawy urodził się w Bagienicach na Mazowszu sześćdziesiąt dwa lata temu. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych ukończył w Nałęczowie, zaś Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (dyplom w 1969 roku). Przez wiele lat pracy artystycznej Eugeniusz Molski prezentował prace podczas wystaw zagranicznych (m.in. Sztokholm, Düsseldorf, Frechen, Norymberga, Bratysława, Kecskemet) oraz krajowych (Wrocław, Tarnów, Dębica, Biała Podlaska, Zakopane, Bochnia).

W Myślenicach Eugeniusz Molski pokazuje swoje prace nie po raz pierwszy. Nie dalej jak w ubiegłym roku jego dzieła można było oglądać w Muzeum Regionalnym „Dom Grecki”.

Tekst i fot. (JA)

No responses yet

CERAMIKA I SZKŁO POLSKIE XX WIEKU

Na wystawie zaprezentowany zostanie obszerny wybór prac współczesnej ceramiki i szkła z kolekcji własnej muzeum, najbardziej reprezentatywnej w Polsce. Swe bogate zbiory zawdzięcza Wrocław tradycji śląskiego przemysłu – licznym zakładom produkującym szkło i ceramikę oraz działalności wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, specjalizującej się w szkoleniu projektantów w tych dziedzinach. Zgromadzona kolekcja jest na tyle bogata, że pozwala prześledzić rozwój obu dyscyplin przez okres około 70 lat, na przestrzeni których zmieniały się formy, tendencje i style.

Sporą część wystawy, niewątpliwie najbardziej efektowną, stanowią prace z lat powojennych i drugiej połowy XX wieku. Muzeum posiada także godne uwagi prace wcześniejsze, sprzed 1945 roku. Wśród rzeszy ceramików działających w tym okresie wymienić należy: Stanisława Jagmina, Konstantego Laszczkę, Wandę Polakowską. Nie sposób też pominąć nazwiska powojennych absolwentów uczelni plastycznych Warszawy, Krakowa, Gdańska i, przede wszystkim, ceramików i szklarzy, którzy ukończyli wrocławską ASP. To tu, w stolicy Dolnego Śląska, po wojnie rozpoczęli pracę Julia Kotarbińska i Rudolf Krzywiec – przedwojenni absolwenci ASP w Warszawie. Ich twórczość i wiedza, którą przekazali swoim uczniom, zapewniła ciągłość rozwoju ceramiki polskiej. Do wybitnych artystów i pedagogów ze szkoły wrocławskiej należą m.in.: Krystyna Cybińska, Irena Lipska-Zworska i Mieczysław Zdanowicz.

p1010009aEkspozycja będzie równocześnie promocją obszernego i bogato ilustrowanego katalogu zbiorów ceramiki i szkła (autorstwa Marii Jeżewskiej i Bogdana Góreckiego) – kolejnej publikacji omawiającej wrocławskie kolekcje sztuki polskiej XX w.

Źródło: Muzeum Narodowe we Wrocławiu http://www.mnwr.art.pl/

No responses yet