Posts RSS Comments RSS

Archive for the 'plenery, sympozia' Category

ORA ET ARS – SKALKA 2009


Eugeniusz Molski po lewej – zdjęcie z sympozjum w 2008 r.

W czerwcu Eugeniusz Molski uczestniczy w sympozjum artystycznym na Słowacji ORA ET ARS organizowane przez Miasto Trenczyn na Słowacji.

W tle obraz Eugeniusza Molskiego

No responses yet

Madonna, Anioły, Wojna i Pokój – Aukcje Sztuki

Prometeusz Wojna i Pokój

Dzieła sprzedane

.

Jesteś zainteresowany kupnem innego dzieła artysty? Kliknij w obraz.

paj0430530-2

No responses yet

Spotanie z młodzieżą w Zajeździe Kościuszkowskim

We wtorek 7 kwietnia Eugeniusz Molski spotkał się z młodzieżową  z gimnazjum i szkoły podstawowej z Borku koło Oświęcimia.
Wykład Eugeniusz Molskiego Eugeniusz Molski i Młodzież

Spotkanie miało charakter wykładu-prelekcji o inspiracjach, technikach malarskich, ceramicznych i podróżach artysty.
Młodzież z dużym zainteresowaniem wysłuchała artystę, aktywnie uczestniczyła w wykładzie a rozmowom nie było końca.

Spotkanie z mlodzieżą

foto: Magdalena Dulęba

One response so far

Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne

Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne

Zapraszam na stronę wspaniałych warsztatów w których wielokrotnie uczestniczyłem http://mwart.eu.
Eugeniusz Molski

No responses yet

The World Top Collectors

List of  Top Collectors
Edythe and Eli Broad, Steven Cohen, Anne and Kenneth Griffin, Marie-Josee, Henry Kravis, Jo Carole,  Ronald S. Lauder, Sammy Ofer, Francois Pinault, Mitchell Rales, Charles Saatchi, Helen, Charles Schwab

We invite you to get acquainted with the artistic achievements of Eugene Molski

No responses yet

Struny Światła – II nagroda dla Eugeniusza Molskiego

  • .

Obebranie nagrody Eugeniusz Molski
7 lutego odbył się wernisaż i rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu
Ceramicznego „Struny Światła” poświęconego poezji Zbigniewa Herberta.

Goście wystawy Wywiad dla TV

Komisja w składzie – Krystyna Jarczewska, Jolanta Antecka, Włodzimierz
Ćwir i Darek Osiński przyznała następujące nagrody:
Grand Prix – Beata i Roman Szynolowie
I nagroda – Marta Kowalska-Wasilczyk
II nagroda – Eugeniusz Molski
III nagroda – Łukasz Karkoszka
wyróżnienia: Kamilla Kasprzak i Dorota Gobiecka-Grosz

Nagrodę specjalną przyznaną poza konkursem otrzymała Paula Solańska.

foto: Marta Wasilczyk

źródło: organizator

strony związane z konkursem:
http://www.atprojekt.pl/galeria-zakopane/
http://www.zcp.net.pl/

2 komentarze

International Ceramics Competition 2009

Dear organizers of all kinds of competitions, carving, ceramics and painting. I am happy to take part in our competitions.
Please send an invitation to address rm@list.pl or home address.

Yours Eugeniusz Molski

No responses yet

Bocheński Dzień Św. Mikołaja

Ten lubiany przez publiczność muzealną dzień zapoczątkowało skromne Czwartkowe Spotkanie Muzealne 6 grudnia 2001 roku, podczas którego Jan Flasza wygłosił referat „Święty Mikołaj i Bochnia”. Odtąd, z roku na rok, program tego szczególnego wieczoru stawał się coraz bogatszy. Ideą, która przyświeca organizatorom przedsięwzięcia jest włączenie się w nurt działań mających na celu przywrócenie św. Mikołajowi wizerunku biskupa jako dyskretnego dobroczyńcy. – Wbrew temu, co do znudzenia funduje nam współczesna kultura masowa pokazująca natrętnego, wszędobylskiego krasnala w czerwonej czapeczce z zaprzęgiem reniferów.

W 2002 roku na Bocheński Dzień Świętego Mikołaja złożyły się: rozstrzygnięcie konkursu „Święty Mikołaj – patron dyskretnej filantropii” połączone z otwarciem wystawy prac plastycznych, prezentacja nagrodzonych prac literackich (najciekawszą opublikowano w „Kronice Bocheńskiej”) oraz koncert kwartetu smyczkowego ARCO. Po raz pierwszy przyznano też honorowe wyróżnienie „Benefactor Musei” (Dobroczyńca Muzeum) osobom szczególnie zasłużonym dla tej instytucji. Odtąd tradycją stały się też jabłka, którymi publiczność może częstować się do woli. – Trzy jabłka, trzy sakiewki, trzy złote kule, to przecież najczęściej spotykane atrybuty Świętego.

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni "Święty Mikołaj" rzeźba Eugeniusza Molskiego

Podczas III Bocheńskiego Dnia Świętego Mikołaja, w jubileuszowym dla Bochni roku 2003, otwarto wystawę „Z Bochni do Watykanu. Z Watykanu do Bochni” oraz wręczono dyplom tytułu „Benefactor musei 2003” księdzu arcybiskupowi Henrykowi J. Nowackiemu, nuncjuszowi apostolskiemu na Słowacji – ofiarodawcy cennych pamiątek związanych z pontyfikatem papieża Jana Pawła II. Otwarto również w tym dniu ekspozycję „Święty Mikołaj – patron dyskretnej filantropii” oraz dokonano uroczystego „wypalenia” okazałej rzeźby ceramicznej św. Mikołaja autorstwa Eugeniusza Molskiego (obecnie eksponowana jest na dziedzińcu muzeum). Wydano „Skarbczyk Świętego Mikołaja”, w którym dokonano swoistej inwentaryzacji wyobrażeń plastycznych Świętego Mikołaja w kościołach i kapliczkach rejonu bocheńskiego (m. in. Bochnia, Brzezie, Brzeźnica, Chełm, Jodłówka, Królówka, Łapanów, Lipnica Murowana, Tarnawa, Trzciana, Żegocina). Świętomikołajowe specjały – ciastka, napoje warzywno-ziołowe, oraz pachnące sakiewki ziołowe Świętego Mikołaja z logo 750. lecia miasta Bochni, przygotowali uczniowie Zespołu Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy.
Bocheński Dzień Świętego Mikołaja w 2004 roku potwierdził, że jego program i formuła mogą być coraz bardziej atrakcyjne i zaskakujące. Najpierw autorską „Balladę o Świętym Mikołaju” wykonał Grzegorz Kapcia. Muzykolog Magdalena Stawowy mówiła o kulcie Świętego Mikołaja i jego wymiarze muzycznym. Prezentowano także świeżo wydaną płytę „Drobiazgi” kwartetu smyczkowego ARCO oraz otwarto wystawę fotograficzną „Zastępy anielskie” Małgorzaty Duśko. Prawdziwą rewelacją wieczoru okazał się jednak efektowny pokaz artystyczny „Angelologia” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze pod kierunkiem Krystyny Gurgul, która zaprojektowała kostiumy, biżuterię i ułożyła choreografię.
W tym samym 2004 roku Rada Miejska podjęła, z inicjatywy bocheńskiego muzeum, uchwałę o nadaniu nazwy Zaułek Świętego Mikołaja traktowi pieszemu łączącemu ulicę Gołębią z Plantami Salinarnymi. W tym wdzięcznie i ciepło brzmiącym terminie kryje się wiele symbolicznej treści. Imię Świętego Mikołaja jest przecież od połowy XIII wieku ściśle związane z kościołem bocheńskim. Rok temu na ścianie budynku przy Zaułku Świętego Mikołaja pojawiła się ceramiczna płaskorzeźba św. Mikołaja wykonana przez uczniów Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu pod kierunkiem Andrzeja Stracha.
W muzealnym zaproszeniu na V Bocheński Dzień Świętego Mikołaja w 2005 roku napisano: „Polubiliśmy chyba wszyscy ten dzień. Trudno przecież, aby było inaczej w mieście, które ponad siedem i pół wieku temu Jego właśnie obrało za patrona swojej pierwszej świątyni. Bo był nie tylko wspomożycielem kupców nawiedzających coraz częściej tę ziemię, lecz także górników, którzy od XIII wieku zasiedlali ją, aby wydobywać jej największe bogactwo – sól, w tamtym czasie kruszec równie cenny jak złoto. Co roku obchodzimy ten dzień inaczej, starając się – podobnie jak jego Patron – rozsypywać przed Państwem różnorakie niespodzianki”.
Muzeum im. prof. Stanisława Fischera oraz Wydział Promocji i Rozwoju Miasta Bochni Urzędu Miejskiego zaproponowali publiczności trzy symboliczne sakiewki Świętego Mikołaja. W pierwszej znalazło się wystąpienie mgr Pauliny Rosiek, absolwentki filozofii KUL, która mówiła podjęła próbę zastanowienia się wraz z publicznością nad odwiecznym pytaniem stawianym przez ludzi: czym jest dobro? Symboliczna druga sakiewka zawierała opowieść lek. stom. Izabeli Karasińskiej, autorki książki Pod słońcem Beskidów, pod gwiazdą szanraku, czyli o tym, że nawet w środku Azji można spotkać Świętego Mikołaja. W trzeciej sakiewce znalazły się dwie wystawy: ikon Świętego Mikołaja ze zbiorów Muzeum Sariskiego w Bardiowie na Słowacji, której dokonał dyrektor tegoż muzeum dr František Gutek oraz malarstwa Angeliki Sadzy pt. Dzieci czekają, do nich przychodzi…
W 2006 roku program VI Bocheńskiego Dnia Świętego Mikołaja obejmował: odśpiewanie Pieśni o Świętym Mikołaju przez Bocheński Chór Kameralny działający przy Miejskim Domu Kultury; wręczenie dyplomu Benefactor Musei 2006, spotkanie nt. Zabawka drewniana wobec współczesności z Barbarą i Wojciechem Bajorami, twórcami zabawek wytwarzanych w Kamionnej w powiecie bocheńskim oraz otwarcie wystawy dziadków do orzechów z kolekcji Adrianna Winnickiego – Orzechołom, ząb, ściskawka.
W 2007 roku programie VII Bocheńskiego Dnia Świętego Mikołaja, ozdobionym zdjęciem witraża w oknie ściany szczytowej bazyliki św. Mikołaja w Bochni, wykonanego w 1888 r. przez warszawski zakład witraży S. Łukasza znalazły się następujące atrakcje: nadanie tytułu „Benefactor Musei 2007”, wykład historyka sztuki, Marii Ołdakowskiej z Lublina pt. „Oto jestem, albowiem wołaliście mnie” – wybrane zagadnienia z ikonografii Świętego Mikołaja, degustacja bocheńskiego piernika ze Świętym Mikołajem, koncert muzyki renesansowej i barokowej zespołu w składzie: Patrycja Waśko – instrumenty perkusyjne, Wojciech Gnutek – flet sopranowy, Jakub Jasiński – flet altowy, okaryna, Anetta Jasińska – flet tenorowy, gitara. Każdy z uczestników otrzymał wydany przez Wydział Promocji i Rozwoju Miasta – partnera projektu – jednokartkowy druk bibliofilski, ręcznie numerowany, pt. „Przykazania domowe dla mieszkańców i ludzi dłużej niż trzy dni w domu bytujących” obowiązujące w hruszowskim dworze Marii Rodziewiczówny, wydany po raz pierwszy w 1937 roku w Poznaniu (w muzeum bocheńskim znajduje się egzemplarz z tej właśnie edycji z odręcznym autografem pisarki).

źródło: http://www.muzeum.bochnia.pl

No responses yet

Międzynarodowe Sympozjum Ceramiczne „Woda-Powietrze”

W  lipcu Eugeniusz Molski brał udział w Międzynarodowym sympozjum na Węgrzech w Zalaegerszeg.
Udział w sympozjum brali wybitni ceramicy w Polski i Węgier.
Woda-Powietrze

Furtos Lilka, Kemenyffy Gabor, Małgorzata Swolkień, Ozsvar Peter, K. Krawczun Halina, Bożena Uryga-M i Eugeniusz Molski

No responses yet

Molski w kwartalniku „KULTURESKA”

Prezentujemy kwartalnik „KULTURESKA” – biuletyn Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu i zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułów na temat Eugeniusza Molskiego.

Numer 4/2006
plik do ściągnięcia w formacie PDF (Acrobat Reader)
rozmiar pliku: 5,3 MB


Numer 5/2007

plik do ściągnięcia w formacie PDF (Acrobat Reader)
rozmiar pliku: 8,8 MB

źródło: http://www.kultura.mielec.ptc.pl/

No responses yet

Starsze »