Posts RSS Comments RSS

CERAMIKA I SZKŁO POLSKIE XX WIEKU

Na wystawie zaprezentowany zostanie obszerny wybór prac współczesnej ceramiki i szkła z kolekcji własnej muzeum, najbardziej reprezentatywnej w Polsce. Swe bogate zbiory zawdzięcza Wrocław tradycji śląskiego przemysłu – licznym zakładom produkującym szkło i ceramikę oraz działalności wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, specjalizującej się w szkoleniu projektantów w tych dziedzinach. Zgromadzona kolekcja jest na tyle bogata, że pozwala prześledzić rozwój obu dyscyplin przez okres około 70 lat, na przestrzeni których zmieniały się formy, tendencje i style.

Sporą część wystawy, niewątpliwie najbardziej efektowną, stanowią prace z lat powojennych i drugiej połowy XX wieku. Muzeum posiada także godne uwagi prace wcześniejsze, sprzed 1945 roku. Wśród rzeszy ceramików działających w tym okresie wymienić należy: Stanisława Jagmina, Konstantego Laszczkę, Wandę Polakowską. Nie sposób też pominąć nazwiska powojennych absolwentów uczelni plastycznych Warszawy, Krakowa, Gdańska i, przede wszystkim, ceramików i szklarzy, którzy ukończyli wrocławską ASP. To tu, w stolicy Dolnego Śląska, po wojnie rozpoczęli pracę Julia Kotarbińska i Rudolf Krzywiec – przedwojenni absolwenci ASP w Warszawie. Ich twórczość i wiedza, którą przekazali swoim uczniom, zapewniła ciągłość rozwoju ceramiki polskiej. Do wybitnych artystów i pedagogów ze szkoły wrocławskiej należą m.in.: Krystyna Cybińska, Irena Lipska-Zworska i Mieczysław Zdanowicz.

p1010009aEkspozycja będzie równocześnie promocją obszernego i bogato ilustrowanego katalogu zbiorów ceramiki i szkła (autorstwa Marii Jeżewskiej i Bogdana Góreckiego) – kolejnej publikacji omawiającej wrocławskie kolekcje sztuki polskiej XX w.

Źródło: Muzeum Narodowe we Wrocławiu http://www.mnwr.art.pl/

No responses yet

Leave a Reply

Preview: